منو
  • EN

آجیل مخصوص سلامت

آمغز گردو
مغز بادام بو داده بی نمک
مغز فندق بوداده بی نمک
برگه زردآلو
انجیر کرمانشاه
کشمش شانی
نخودچی بو داده بی نمک
چیپس خرما
کشمش طیفی
 
5,400,000   ریال
مقدار : کیلوگرم
لیست نظرات
نظرات