منو
  • EN

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام 
(بادام هندی ،مغزپسته ،مغزفندق ،مغز بادام ایرانی)
10,900,000   ریال
مقدار : کیلوگرم
لیست نظرات
نظرات