منو
  • EN

کادویی نوروز شماره 2

کادویی نوروز شماره 2 :
پسته اکبری  شور یک کیلوگرم
تخمه جابونی شور 500 گرم
تخمه کدو گوشتی شور 500 گرم
بادام هندی شور 500 گرم
بادام گل شور 500 گرم
سبد میوه مخلوط
زعفران یک مثقال تواضع
شیرینی خانگی تواضع
گز لقمه 42 درصد پسته
سوهان قم 
شکلات مرداس 500 گرم
آجیل شیرین مغز 750 گرم
ساک دستی طرح خاتم
58,000,000   ریال
مقدار :
لیست نظرات
نظرات