منو
  • EN

کادویی سبد شماره 4

سبد بیضی آجیل شور متوسط
وزن تقریبی : یک و نیم کیلو گرم
محتویات :
بادام کاغذی شور
مغز بادام شور
پسته اکبری شور
بادام هندی شور
مغز فندق شور
تخمه جابونی شور
تخمه کدو شور
14,700,000   ریال
مقدار :
لیست نظرات
نظرات