منو
  • EN

کادویی سبد شماره 7

سبد بیضی آجیل شیرین متوسط
وزن تقریبی : دو کیلو و یکصد 
محتویات :
بادام کاغذی دو آتیشه
بادام هندی دو آتیشه
مغز بادام دو آتیشه
مغز فندق دو آتیشه
پسته اکبری خام
کشمش سبز
مغز گردو
میوه خشک
باسلوق
17,250,000   ریال
مقدار :
لیست نظرات
نظرات