منو
  • EN

کادویی سبد شماره 6

سبد بیضی آجیل شیرین کوچک
وزن تقریبی : نهصد گرم
محتویات :
بادام کاغذی دو آتیشه
بادام هندی دو آتیشه
مغز بادام دو آتیشه
مغز فندق دو آتیشه
پسته اکبری خام
مغز گردو
میوه خشک
باسلوق
8,300,000   ریال
مقدار :
لیست نظرات
نظرات