منو
  • EN

کادویی سبد شماره 5

سبد بیضی آجیل شور بزرگ
وزن تقریبی : دو کیلو و هشتصد گرم
محتویات :
بادام کاغذی شور
مغز بادام شور
پسته اکبری شور
بادام هندی شور
مغز فندق شور
تخمه جابونی شور
تخمه کدو شور
26,200,000   ریال
مقدار :
لیست نظرات
نظرات