منو
 • EN

بادام

  صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی

 • هسته زردآلو خام
  هسته زردآلو خام
  2,800,000   ریال
 • بادام هندی شور
  بادام هندی شور
  6,900,000   ریال
 • بادام هندی دوآتیشه
  بادام هندی دوآتیشه
  6,900,000   ریال
 • بادام هندی خام
  بادام هندی خام
  6,900,000   ریال
 • بادام گل خام
  بادام گل خام
  4,900,000   ریال
 • بادام گل شور
  بادام گل شور
  4,900,000   ریال
 • بادام ایرانی خام
  بادام ایرانی خام
  6,900,000   ریال
 • بادام ایرانی شور
  بادام ایرانی شور
  6,900,000   ریال
 • بادام کاغذی ایرانی خام
  بادام کاغذی ایرانی خام
  4,800,000   ریال
 • بادام کاغذی ایرانی شور
  بادام کاغذی ایرانی شور
  4,800,000   ریال
 • بادام کاغذی شور
  بادام کاغذی شور
  5,000,000   ریال
 • بادام کاغذی خام
  بادام کاغذی خام
  5,000,000   ریال
 • بادام باربیکیو
  بادام باربیکیو
  5,100,000   ریال
 • بادام ریز شور
  بادام ریز شور
  3,950,000   ریال
 • بادام مامایی
  بادام مامایی
  8,500,000   ریال
 • بادام هندی باربیکیو
  بادام هندی باربیکیو
  7,200,000   ریال
 • بادام هندی زعفرانی
  بادام هندی زعفرانی
  7,200,000   ریال
 • بادام هندی اعلاء180 شور
  بادام هندی اعلاء180 شور
  1,799,000   ریال
 • بادام برزیلی
  بادام برزیلی
  18,000,000   ریال
 • در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی