منو
 • EN

تخمه

  صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی

 • تخمه کدوگوشتی قره قروتی
  تخمه کدوگوشتی قره قروتی
  3,450,000   ریال
 • تخمه آفتابگردان دور سفید خام
  تخمه آفتابگردان دور سفید خام
  2,000,000   ریال
 • مغز تخمه آفتابگردان خام
  مغز تخمه آفتابگردان خام
  2,400,000   ریال
 • تخمه آفتابگردان شور
  تخمه آفتابگردان شور
  2,000,000   ریال
 • تخمه جابونی گلپر
  تخمه جابونی گلپر
  3,900,000   ریال
 • تخمه جابونی شور
  تخمه جابونی شور
  3,900,000   ریال
 • تخمه سفید خانگی
  تخمه سفید خانگی
  3,650,000   ریال
 • تخمه سه مغز
  تخمه سه مغز
  4,800,000   ریال
 • تخمه سیاه
  تخمه سیاه
  2,100,000   ریال
 • تخمه کدوی گوشتی شور
  تخمه کدوی گوشتی شور
  3,450,000   ریال
 • تخمه کدو مغز خام
  تخمه کدو مغز خام
  3,980,000   ریال
 • تخمه مرمری شور زرد
  تخمه مرمری شور زرد
  3,500,000   ریال
 • تخمه مشهدی شور
  تخمه مشهدی شور
  3,200,000   ریال
 • چلغوز خام
  چلغوز خام
  28,000,000   ریال
 • تخمه آفتابگردان دور سفید شور
  تخمه آفتابگردان دور سفید شور
  2,000,000   ریال
 • تخمه کدوگوشتی بوداده بدون نمک
  تخمه کدوگوشتی بوداده بدون نمک
  3,450,000   ریال
 • در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی