منو
 • EN

محصولات

  صفحه 6

  در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی

 • پسته شامی لیمویی
  پسته شامی لیمویی
  3,700,000   ریال
 • پسته کله قوچی خام
  پسته کله قوچی خام
  11,000,000   ریال
 • پسته کله قوچی شور
  پسته کله قوچی شور
  11,000,000   ریال
 • پسته اکبری ترش و شور
  پسته اکبری ترش و شور
  11,000,000   ریال
 • پسته اکبری نمکی
  پسته اکبری نمکی
  11,000,000   ریال
 • پسته مغز خام
  پسته مغز خام
  13,000,000   ریال
 • پسته مغز شور
  پسته مغز شور
  13,000,000   ریال
 • هسته زردآلو خام
  هسته زردآلو خام
  3,000,000   ریال
 • پسته فندقی شور
  پسته فندقی شور
  7,200,000   ریال
 • بادام هندی شور
  بادام هندی شور
  7,800,000   ریال
 • بادام هندی دوآتیشه
  بادام هندی دوآتیشه
  7,800,000   ریال
 • بادام هندی خام
  بادام هندی خام
  7,800,000   ریال
 • بادام گل خام
  بادام گل خام
  5,800,000   ریال
 • بادام گل شور
  بادام گل شور
  5,800,000   ریال
 • بادام ایرانی خام
  بادام ایرانی خام
  7,000,000   ریال
 • بادام ایرانی شور
  بادام ایرانی شور
  7,000,000   ریال
 • بادام کاغذی ایرانی خام
  بادام کاغذی ایرانی خام
  4,800,000   ریال
 • بادام کاغذی ایرانی شور
  بادام کاغذی ایرانی شور
  4,800,000   ریال
 • بادام کاغذی شور
  بادام کاغذی شور
  5,000,000   ریال
 • فندق با پوست شور
  فندق با پوست شور
  5,200,000   ریال
 • در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی