منو
 • EN

محصولات

  صفحه 7

  در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی

 • بادام کاغذی خام
  بادام کاغذی خام
  5,000,000   ریال
 • فندق مغز دوآتیشه
  فندق مغز دوآتیشه
  9,600,000   ریال
 • فندق مغز خام
  فندق مغز خام
  9,600,000   ریال
 • فندق مغز شور
  فندق مغز شور
  9,600,000   ریال
 • گردو با پوست
  گردو با پوست
  4,300,000   ریال
 • مغز گردو
  مغز گردو
  9,400,000   ریال
 • گردو فسنجانی
  گردو فسنجانی
  5,500,000   ریال
 • بادام باربیکیو
  بادام باربیکیو
  6,000,000   ریال
 • گردو مرمری فوق
  گردو مرمری فوق
  10,400,000   ریال
 • تخمه آفتابگردان دور سفید خام
  تخمه آفتابگردان دور سفید خام
  1,900,000   ریال
 • بادام ریز شور
  بادام ریز شور
  3,950,000   ریال
 • مغز تخمه آفتابگردان خام
  مغز تخمه آفتابگردان خام
  2,400,000   ریال
 • بادام مامایی
  بادام مامایی
  8,500,000   ریال
 • تخمه آفتابگردان شور
  تخمه آفتابگردان شور
  1,950,000   ریال
 • بادام هندی باربیکیو
  بادام هندی باربیکیو
  8,000,000   ریال
 • بادام هندی زعفرانی
  بادام هندی زعفرانی
  8,000,000   ریال
 • تخمه جابونی گلپر
  تخمه جابونی گلپر
  3,500,000   ریال
 • تخمه جابونی شور
  تخمه جابونی شور
  3,900,000   ریال
 • تخمه سفید خانگی
  تخمه سفید خانگی
  1,850,000   ریال
 • تخمه سه مغز
  تخمه سه مغز
  4,800,000   ریال
 • در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی