منو
 • EN

محصولات

  صفحه 7

  در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی

 • بادام ایرانی شور
  بادام ایرانی شور
  7,800,000   ریال
 • بادام کاغذی ایرانی خام
  بادام کاغذی ایرانی خام
  5,000,000   ریال
 • بادام کاغذی ایرانی شور
  بادام کاغذی ایرانی شور
  5,000,000   ریال
 • بادام کاغذی شور
  بادام کاغذی شور
  5,000,000   ریال
 • بادام کاغذی خام
  بادام کاغذی خام
  5,000,000   ریال
 • فندق با پوست شور
  فندق با پوست شور
  7,600,000   ریال
 • فندق مغز دوآتیشه
  فندق مغز دوآتیشه
  13,000,000   ریال
 • فندق مغز خام
  فندق مغز خام
  13,000,000   ریال
 • گردو با پوست
  گردو با پوست
  3,800,000   ریال
 • فندق مغز شور
  فندق مغز شور
  13,000,000   ریال
 • مغز گردو
  مغز گردو
  10,500,000   ریال
 • گردو فسنجانی
  گردو فسنجانی
  5,800,000   ریال
 • گردو مرمری فوق
  گردو مرمری فوق
  13,000,000   ریال
 • بادام باربیکیو
  بادام باربیکیو
  7,600,000   ریال
 • تخمه آفتابگردان دور سفید خام
  تخمه آفتابگردان دور سفید خام
  2,000,000   ریال
 • مغز تخمه آفتابگردان خام
  مغز تخمه آفتابگردان خام
  2,400,000   ریال
 • بادام ریز شور
  بادام ریز شور
  6,500,000   ریال
 • تخمه آفتابگردان شور
  تخمه آفتابگردان شور
  2,000,000   ریال
 • بادام مامایی خام
  بادام مامایی خام
  8,800,000   ریال
 • بادام مامایی شور
  بادام مامایی شور
  8,800,000   ریال
 • در حال بارگذاری 20 رکوردهای قبلی